ปากคาดน่าอยู่ ประตูสู่เมืองบึงกาฬ
ลำดับ / เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ในเว็ปไซต์
เจ้าของเรื่อง
1. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดสดแห่งที่ 1 (หลังบน) คลิกดูรายละเอียด   กองคลัง
2. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดสดแห่งที่ 1 (หลังบน) คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1     หน้าที่ 2 15/02/2016 กองคลัง
3. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดแห่งที่ 1 (หลังบน) คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1     หน้าที่ 2
17/02/2016 กองคลัง
4. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ (ถูกแก้ไขประกาศโดยใช้ประกาศที่ 6 แทน)   กองคลัง
5. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1    หน้าที่ 2  
     หน้าที่ 3   หน้าที่ 4 (แก้ไขประกาศที่ 5)  
26/02/2016 กองคลัง

6. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการประมูลจ้างเหมา
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองมุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1  หน้าที่ 2   หน้าที่ 3

28/03/2016 กองคลัง
7. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 3 โครงการ คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1     หน้าที่ 2 03/05/2016 กองคลัง

8. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1    หน้าที่ 2
         หน้าที่ 3   หน้าที่ 4   หน้าที่ 5   หน้าที่ 6    หน้าที่ 7    หน้าที่ 8   หน้าที่ 9   หน้าที่ 10   หน้าที่ 11   

16/05/2016 กองคลัง
9. รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2558 รวม 53 รายการ คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1    หน้าที่ 2    หน้าที่ 3   หน้าที่ 4   หน้าที่ 5    31/05/2016 กองคลัง
10. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 3 โครงการ คลิกดูรายละเอียด 08/06/2016 กองคลัง
11. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงโดมห้องน้ำสาธารณะลานพญานาค คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1     09/09/2016 กองคลัง
12. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ราคากลางโครงการลงดินลูกรังคู่ขนานทางหลวงสาย 212 คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1     09/09/2016 กองคลัง
13. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงโดมห้องน้ำสาธารณะลานพญานาค คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1   
       หน้าที่ 2
09/09/2016 กองคลัง
14. ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งประตูม้วนศาลาประชาคมบ้านปากคาดพัฒนา คลิกดูรายละเอียด หน้าที่ 1    หน้าที่ 2 12/09/2016 กองคลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง update 27 ก.ย.2559 ยินดีต้อนรับ>>>ปากคาดน่าอยู่ ประตูสู่เมืองบึงกาฬ>>>นครหิน ถิ่นวัฒนธรรม ถ้ำศรีธน คนปากยิ้ม ริมโขงสวย รวยไม้ผล >>>>